ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ที่จังหวัดราชบุรี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

อัลบั้มเกี่ยวข้อง